Terminarz ślubów

Poniższy terminarz pozwala na rezerwację terminu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy. Rezerwacja wpisywana jest do terminarza jako niepotwierdzona i wymaga osobistego potwierdzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu maksymalnie 7 dni. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie, rezerwacja jest automatycznie usuwana z terminarza, a zarezerwowany termin wraca do puli wolnych terminów.

Korzystając z internetowej rezerwacji terminu ślubu, należy dochować prawnego wymogu złożenia osobiście zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Śluby w dni powszednie nie wymagają rezerwacji terminu w internetowym terminarzu ślubów, tylko osobistego umówienia z Kierownikiem USC w Legnicy i wizyty nupturientów w siedzibie Urzędu.

Rezerwacja terminu ślubu

Termin ślubu zarezerwowano wstępnie na , godzina: .

Mężczyzna: (PESEL: )

Kobieta: (PESEL: )

Jeśli w ciągu 7 dni (do: ) rezerwacja ta nie zostanie potwierdzona w Urzędzie Stanu Cywilnego, to zostanie automatycznie anulowana, a dane zostaną usunięte z bazy danych systemu rezerwującego.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego i niepotwierdzonego jeszcze terminu prosimy o skorzystanie z opcji usuwania terminu.

Dziękujemy za zgłoszenie terminu.

Dzień w którym nie ma wolnych terminów
Dzień w którym są jeszcze wolne terminy
Dzień w którym wszystkie terminy są wolne
Dzień w którym rezerwacje są przeterminowane

W przypadku chęci rezygnacji z zarezerwowanego wcześniej i niepotwierdzonego jeszcze terminu prosimy o skorzystanie z opcji usuwania terminu.
Urząd Miasta Legnica Plac Słowiański 8 59-220 Legnica
tel.767212199, e-mail: kancelaria@legnica.eu
Urząd Stanu Cywilnego tel.767233374-76 e-mail: usc@legnica.eu
Sprawy techniczne terminarza tel.767212146 e-mail: ri@legnica.eu